1. Pojęcia i terminy użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie wynikające z niniejszych zapisów określonych przez sprzedawcę w oparciu o aktualne uregulowania prawne oraz rzetelne i uczciwe podejście do klienta.
  1. Sklep internetowy www.shopkikimono.com, my, sprzedawca - oznacza KIKIMONO - Piotr Szuszkiewicz z siedzibą przy ulicy Gajowej 42/10, 50-519 we Wrocławiu NIP 8942493857 i REGON 933027554, posługujący się adresem poczty elektronicznej: contact@shopkikimono.com
  2. Kupujący, Ty - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zamówienia poprzez stronę internetową sprzedawcy, używająca do tego celu konta użytkownika, bądź bez takiego konta realizująca transakcję.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdej zawartej umowy sprzedaży oraz innych stosunków prawnych związanych bezpośrednio bądź pośrednio z działalnością przedsiębiorcy prowadzoną za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.shopkikimono.com
 3. Przedmiot sprzedaży - przedmiotem umowy sprzedaży mogą być produkty oferowane za pośrednictwem strony internetowej, których cena i specyfikacja jest określona przy każdym zaprezentowanym towarze.
 4. Towar oferowany do sprzedaży jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych oraz fizycznych, legalnie nabyty i oferowany przez sprzedawcę.
 5. Określenie odpowiedzialności sprzedawcy za towar określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w odniesieniu do odpowiedzialności za ewentualne wady towaru art. 556 do 576 Kodeksu Cywilnego wer. t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.
 6. Wszystkie prezentowane ceny to ceny brutto zawierające w swojej kwocie należne podatki, nie zawierają natomiast opłat celnych związanych z ich wysyłką poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Płatność za towar można zrealizować za pomocą serwisu Paypal oraz Przelewy24 .
 8. Dostawa na terytorium Polski kosztuje 16 PLN i jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Dostawa poza terytorium Polski kosztuje miedzy 8 a 10 Euro. Informacja o dokładnych kosztach dostawy generuje się w koszyku po wybraniu kraju dostawy.
 9. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 10. Do każdej transakcji wystawiamy fakturę w wersji elektronicznej. Wszelkie dane wskazane do faktury pochodzą od klienta i ponosi on pełną odpowiedzialność za ich kompletność i poprawność, zwłaszcza za wskazanie adresu pocztowego i adresu poczty e-mail niezbędnego do doręczenia dowodu zakupu.
 11. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową cały czas z wyjątkami związanymi z ograniczoną dostępnością produktu albo brakiem dostępności produktu.
 12. Czas realizacji określony jest przy każdym dostępnym do sprzedaży artykule.
 13. Kupujący może założyć za pomocą formularza dostępnego na stronie sprzedawcy Konto użytkownika które umożliwia śledzenie historii zamówień, edycję danych osobowych, pobranie dowodu zakupu, wgląd w listę życzeń.
 14. Bez względu na to, czy kupujący dokonuje zakupu rejestrując konto użytkownika, czy też realizuje zakup bez takiego konta każdorazowo akceptuje przed dokonaniem zakupu postanowienia niniejszego regulaminu i stanowiącej jego integralną część polityki prywatności.
 15. Proces zakupu w sklepie obejmuje następujące czynności:
 1. Zapoznanie i wybór przedmiotu zakupu
 2. Określenie ilości, rodzaju i innych możliwych do określenia parametrów oferowanego produktu
 3. Określenie sposobu, miejsca dostawy oraz płatności
 4. Wskazanie danych niezbędnych do realizacji i wysyłki zamówienia
 5. Potwierdzenie zamówienia oraz finalizacja transakcji poprzez użycie przycisku (hiperłącza) „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Reklamacje, zastrzeżenia i inne kwestie związane zarówno z funkcjonowaniem sklepu jak i oferowanym do sprzedaży towarem można przesyłać na adres poczty elektronicznej contact@shopkikimono.com. Zgodnie z art. 561(5) k.c. reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
 2. Dostawa realizowana jest przez firmę kurierską DHL, sprzedawca przed każdą wysyłką towar odpowiednio zabezpiecza i pakuje celem należytego zabezpieczenia go na czas dostawy. Użyte materiały i sposoby pakowania rekomendujemy wykorzystać w przypadku zwrotu towaru z powodu reklamacji, bądź odstąpienia od umowy.
 3. Czas wysyłki, ewentualne zmiany w tym zakresie są na bieżąco przesyłane klientowi na wskazany do kontaktu adres e-mail bądź telefonicznie na udostępniony przez klienta numer telefonu.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez klienta, możemy zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu produktu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Jednocześnie informujemy klienta pisemnie o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem towaru na nasz koszt. W takim przypadku możesz odstąpić od umowy, a my ponosimy koszt zwrotu towaru. [Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]
 5. W momencie wydania produktu, na Ciebie jako Klienta będącego konsumentem przechodzą prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 6. Wszelkie zastrzeżenia związane z przesyłką należy w miarę możliwości zgłaszać natychmiast przy odbiorze za pomocą protokołu szkody i w miarę możliwości sporządzić dokumentację fotograficzną. Niniejsze zalecenia stanowią rekomendację działań umożliwiającą najefektywniejsze zapewnienie ochrony praw kupującego.
 7. Karty podarunkowe:
 1. Dostępne wartości karty podarunkowej: 250zł / 500 zł / 750zł / 1000zł
 2. Karta podarunkowa może być wykorzystana tylko i wyłącznie w sklepie internetowym www.shopkikimono.com
 3. Odstąpienie od umowy towaru zakupionego za pomocą karty skutkuje zwrotem karty o odpowiedniej dla danej transakcji wartości. Realizacja zakupu za pomocą karty podarunkowej i innych form płatności, skutkuje zwrotem kwoty zakupu odpowiednim dla jego dokonania.
 4. Zakup poniżej wartości karty nie upoważnia do zwrotu reszty gotówką. Niewykorzystana kwota może być przeznaczona na kolejne zakupy.
 5. Karty w formie elektronicznej przesyłane są na wskazany adres e-mail.
 6. Karta podarunkowa jest ważna jest 6 miesięcy od daty zakupu, po upływie tego czasu nie podlega ona realizacji.
 7. Karta jest generowana indywidualnie dla każdego klienta, wobec czego jej zwrot jest wykluczony.
 8. Zakup karty oznacza akceptację regulaminu sklepu.
 1. Odstąpienie od umowy:
 1. Jako Klient będący konsumentem możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania rzeczy. Nie musisz podawać przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz wysłać:
 2. E-mailem na adres: contact@shopkikimono.com
 3. Pocztą na adres naszej siedziby we Wrocławiu przy ulicy Gajowej 42/10, 50-519.
 4. Prawo do odstąpienia możesz zrealizować za pomocą formularza bądź formułując je własnymi słowami.
 5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę, inną niż przewoźnik
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Ci jako konsumentowi w odniesieniu do umów:
  I. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich indywidualnych potrzeb;
  II. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, którą dostarczamy w zapieczętowanym opakowaniu, a której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. Odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy, które jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. Produkt odsyłasz niezwłocznie, do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Jeśli w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy odstępujesz od umowy bez podania przyczyny, ponosisz koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) nam produktu.
 10. Jeśli przy składaniu zamówienia wybierzesz inny sposób dostarczenia produktów niż najtańszy, zwykły, oferowany w naszym sklepie – zwracamy Ci koszty tylko tego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki.
 11. Uprawnienia i obowiązki określone w części Prawo do odstąpienia od umowy dotyczą Cię wyłącznie, jeśli masz status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupujesz produkty na podstawie umowy zawartej na odległość. [Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).