Data opr. 29.03.2020 r.

I. Administrator danych osobowych

Kto zarządza Twoimi danymi osobowymi:

KIKIMONO - Piotr Szuszkiewicz z siedzibą we Wrocławiu kod pocztowy 50-519, przy ulicy Gajowej 42/10 NIP 8942493857, REGON 933027554 -w dalszej części określony jako administrator

My jako administrator danych ustalamy cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane przetwarzamy w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej jeśli wystąpi potrzeba ich przekazanie poza obszar EOG następuje to w oparciu o dozwolone prawem przesłanki, ze szczególnym uwzględnieniem standardowych klauzul umownych oraz Tarczy Prywatności-więc nie musisz się obawiać o bezpieczeństwo swoich danych.
 2. Dostęp do Twoich danych mamy tylko my, więc nie martw się nigdy nie przekazujemy Twoich danych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami zewnętrznymi.
 3. Twoje dane powierzamy podmiotom, z którymi współpracujemy realizując i obsługując Twoje zamówienie oraz tym, wobec których jesteśmy zobowiązani to zrobić na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy bądź Twojej wyraźnej zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym i określonym w umowie bądź treści Twojej zgody.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, niemniej w przypadku kiedy celem jest zawarcie umowy odmowa ich podania może uniemożliwić nam realizację Twojego zamówienia.
 6. Pamiętaj, jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych to zawsze możesz tą zgodę odwołać - nie robimy żadnych problemów.
 7. Zmiany w polityce prywatności, zawsze na bieżąco zamieszczamy na naszej stronie, gdzie możesz sprawdzić kiedy dokonaliśmy aktualizacji.

III. Zakres danych i okres przechowywania:

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – tym sposobem przekazujesz nam swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO).
 2. Tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli naszego jako administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu.
 3. Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – w tym wypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 4. Wykorzystywania cookies na stronie – podstawą jest treść art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda.
 5. Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Instagram – jest to nasze uprawnienie jako administratora Twoich danych realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
 6. Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – jest to nasz jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f, RODO.
 7. Wysłanie newslettera – w celu wysłania Ci newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 Twojej zgody udzielonej nam tuż przed zapisaniem się na newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO czyli mojego jako administratora prawnie uzasadnionego interesu.
 8. Zarządzanie kontem i rejestracja Użytkownika – poprzez założenie konta podajesz nam swoje dane tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Cel przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. W przypadku danych przekazany podczas założenia konta użytkownika niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać.
 9. Złożenie zamówienie i wykonanie umowy sprzedaży – poprzez złożenie zamówienia podajesz nam dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.
 10. Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy – jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

IV. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych:

Twoje dane to także i twoje prawa. Oto i one:

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych
 2. Masz prawo do przenoszenia swoich danych
 3. Masz prawo do poprawiania swoich danych
 4. Prawo do usunięcia swoich danych chyba, że sprzeciwia się temu przepis obowiązującego prawa, bądź nasz prawnie uzasadniony interes. Przepisy prawa podatkowego obligują nas do posiadania danych o transakcjach przez okres lat 5, uprawnienia z tytułu rękojmi okres lat 2, przedawnienie wzajemnych roszczeń lat 3, także czasami mimo szczerych chęci nie będziemy mogli usunąć Twoich danych. W/w sytuacje to przykłady sytuacji, kiedy możesz nie móc skorzystać z prawa do usunięcia danych.
 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych jeśli przetwarzamy Twoje dane, na innej podstawie niż Twoja zgoda w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 6. Prawo do nieotrzymania marketingu w jakiejkolwiek formie - to ty decydujesz czy, co i w jaki sposób chcesz otrzymywać. Gramy fair - jeśli wyraźnie nas o dane materiały nie poprosisz to ich nie będziemy Ci wysyłać.
 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych
 8. Masz prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Pliki Cookies Podczas przeglądania strony, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany podmiot z nami współpracujący jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania. Cookies to małe pliki, które są umieszczone w pamięci stałej urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i nie zawierają danych o Twojej tożsamości. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator nadawany przez naszą stronę) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze strony, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na podstronach.

Na Stronie mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

Niezbędne pliki cookies – konieczne do prawidłowego działania strony. Możesz je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie Strony.

Analityczne cookies – służą analizie Twojego zachowania na naszej stronie. Dzięki prowadzeniu takich analiz możemy obserwować trendy w zainteresowaniu gości strony informacjami przez nas publikowanymi jak i poprawiać wygodę korzystania ze strony, jako użytkownik strony możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji stronie poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez stronę. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możesz też skonfigurować przeglądarkę w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie mogą spowodować utratę niektórych funkcjonalności Strony, wymagających instalacji plików cookie.

Google ADS-wykorzystujemy także pliki cookie w celach remarketingu, umożliwiającego tworzenie i dostosowywanie spersonalizowanych treści powiązanych z Twoją aktywnością w internecie w oparciu o Twoje konto google. Jeśli nie chcesz abyśmy w takim zakresie wykorzystywali pliki cookie należy wyłączyć personalizację reklam korzystając z tego linku.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych tj. Facebook, Instagram, LinkedIn.

A) Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:

Cyberfolks.pl nalezący do H88 S.A. – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

Mailchimp - wysyłanie newslettera, w którym zapraszamy do odwiedzenia strony, przeczytania najnowszych artykułów, informacji o nowych produktach lub usługach i w innych podobnych celach/działaniach.

Osoby, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych np. pomoc techniczna IT;

B) Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:

Google – korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie;

YouTube, Instagram, Vimeo– wtyczki społecznościowe system komentowania, dzielenia się/udostępniania treści;

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Vimeo – https://vimeo.com/privacy

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl